НАЧАЛОТО

Танасис Пану

превод: Мария Филипова-Хаджи

Небето изгуби всичките си цветове и придоби гарванов цвят. Започна да вали черен дъжд.

Отначало пороят образува потоци, които после се събраха в реки и тръгнаха да търсят морето. Огромни вълни погълнаха всички животни и хора и те потънаха безсилни и безпомощни. Само едно момиче, което се беше закачило на някакво дърво, се бореше за живота си. В момента, в който огромната вълна щеше да го погълне, то за последен път вдигна очи и видя един делфин да плува бързо към него.

Когато се приближи, той спря неподвижен пред момичето и тя разбра какво трябва да стори. С остатъка от силите си девойката вдигна ръце и се хвана за перките му. Веднага щом усети прегръдката на момичето, делфинът се насочи бързо на изток, по посока на слънчевите лъчи, които се провираха през черното небе.

И заплуваха заедно през вълните, през времето и светлината и стигнаха до една нова земя - земята, където момичетата достигат мъдростта на жените. Там, където властваше Ерос, Богът на плътската любов, и бяха познати всички пороци, които съществуват в живота - там заведе делфинът момичето.

А там живееше сияйният дяволит прелъстител, Адонис - украсеният с цветя символ на изкусителността, скрита зад красиви думи. Единственото смислено нещо, които той изричаше, бяха думите „обичам те”. Той беше единственият мъж сред тълпата от изплашени жени, които трябваше с честта си да му плащат цената за спасението си от наближаващия земен катаклизъм.

Непорочното момиче се замисли над съдбата си, върна се на брега и като грабна един харпун, прониза делфина, който я беше пренесъл в това царство на вулгарността, подобно на негодник, подбрал по списък попълнения за безпаметни плътски оргии.

И тогава започна последният голям катаклизъм, който помни човечеството.

Нов дъжд и гръмотевици отвориха небесата и нови демони на насилието се изсипаха на земята.

Момичето се изкачи на върха на най-високата планина и там прегърна единствения мъж, който строеше ковчег, и стана негова жена.

И за пореден път се постави началото на човешката раса с момичето и Ной.