ВСИЧКО, КОЕТО ОБИЧАШЕ

Халдоур Лакснес

превод: Богдана Зидарова

Всичко най-скъпо за мен бе ти,
всичко, за което мечтаех,
в стиховете ти изливах мъдростта,
която знаех и величаех.

В сърцето ти скрити намерих
кълновете на истината и чистотата,
символа на най-висшите сфери
на живота и светлината.

Невинни изпитвахме двамата
истините, обединили света:
на желанията нетрайни драмата
до свещените грешки на радостта.