ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА „ТИХАТА СВЕТЛИНА В ПРОЦЕПА ПОД ВРАТАТА” ОТ ТОНЯ ТРАЙКОВА

На 1 юни 2018 г. от 19.30 ч. в галерия „The Art Foundation” - ул. „Дякон Игантий” 19, София ще се състои представяне на романа на Тоня Трайкова „Тихата светлина в процепа под вратата”.

Тоня Трайкова прави поетичния си дебют през 1985 година в издателство „Христо Г. Данов” с книгата „Участ”. През 1987 година публикува статията „Безсмъртието и смъртта в творчеството на Теодор Траянов” в сборника „Теодор Траянов, нови изс-
ледвания”, Издателство на БАН. Романът „Сакатите и светците” е отпечатан през 1992 година в издателска къща „Кронос”, а стихосбирката „ Прашните контури на светлината” - през 1998 година в издателска къща „Христо Ботев”. Следват „Понякога
поглеждам към небето” (Издателство „Дамян Яков”, 2003) и „Над болката” (библиотека „Орфеева лира”, 2008). През 2013 година издава в съавторство с Мари Байе романа „Наблюдателят на морето” в „Сосиете дез Екривен”.


Тоня Трайкова. Тихата светлина в процепа под вратата. Издателска къща „Реклама Пони ЕООД”, София, 2018