Лидия Спиридонова

Лидия Алексеевна Спиридонова (Евстигнеева), съветски и руски литературен критик, литературовед, е родена на 6 юни 1934 г. През 1956 г. завършва с отличие филологическия факултет на МГУ. През 1960-1963 г. е аспирант в ИМЛИ (Институт за световна литература). От 1964 г. работи в ИМЛИ, от 1995 г. е завеждаща отдела за изучаване и издаване творчеството на Горки. През 1964 г. защитава кандидатска дисертация „Развитие на руската сатира през 1907-1917 г. и поетите от «Сатирикон»”, през 1980 г. - докторска „Руската сатирична литература от началото на XX век”. Доктор на филологическите науки, професор. Член на Съюза на писателите на Русия.


Публикации:


Интервю с Лидия Спиридонова:

ЛИДИЯ СПИРИДОНОВА: „ГОРКИ Е ГОЛЯМ СЪС СВОЕТО СЪРЦЕ И ПАТРИОТИЗЪМ…”/ брой 106 май 2018