Здравка Никовска

Здравка Асенова Никовска е завършила специалност „Българска филология и педагогика в СУ „Св. Климент Охридски” през 1977 г. Има специализация „Кинознание” - Натфиз „Кр. Сарафов” /1988/. Работила е като преподавател по български език и литература и в системата на киноразпространението в град Пловдив. От 1991 до 2006 г. е уредник културна дейност и организатор в отдел „Връзки с обществеността” в Националния музей „Земята и хората”. От 2007 г. е уредник на къща-музей „Петко и Пенчо Славейкови” - град София. Има публикации в юбилейни сборници и периодичния печат, свързани преди всичко с живота и творчеството на големите български поети баща и син Славейкови.


Публикации:


Публицистика:

ЗА ЛЮБОВТА С ГЛАВНА БУКВА/ брой 106 май 2018