Валентина Ткаченко

Валентина Ткаченко (Валентина Данилівна Ткаченко), украинска поетеса, е родена на 6 март 1920 г. в Корюкивка, Черниговска област, в работническо семейство. Завършва Харковския техникум по култполитпросвета и филологическия университет на Киевския университет. По време на Великата отечествена война копае окопи край Киев, работи в Саратов като инструктор от ЦК на ЛКСМ в украинската радиостанция „Тарас Шевченко”, награждавана с медали. Член на ВКП(б) от 1948 г. След войната живее в Киев и е редактор в републиканския радиокомитет. Посещава Белорусия, Причерноморието, Прибалтика, България, Франция и др. Печата от 1938 г. Творчеството й включва повече от 30 книги, първата от която „Зелена страна” излиза през 1940 г. и получава висока оценка от Павло Тичина. Пише и за деца. Умира на 19 декември 1970 г. в Киев, погребана е в Байковото гробище.


Публикации:


Поезия:

КЪСАТА ДЪГА/ превод: Иван Давидков/ брой 106 май 2018