ИВАН АНТОНОВ – „ЩЕДРОСТ”

Книгата “Щедрост” представлява антология. В нея наред с двуезичното представяне на 23 руски поети и писатели от град Воскресенск са включени и творби на съставителя, преводача и автора Иван Антонов. В послеслова на книгата той е написал, че я е създал от благодарност към щедрата руска душа и затова е сложил заглавието “Щедрост”. Издадена е в издателство “Фабер” гр. В. Търново, 2018 година.