КАЛОЯН БЛАЖЕВ - “ХЕРМАН ХЕСЕ ПО ПЪТЯ КЪМ БОЖЕСТВЕНОТО ЕДИНСТВО”

Тази книга е плод на дългогодишните занимания на автора с личността и творчеството на Херман Хесе. Като германист той е запознат с голяма част от посветената му литература. Главната му цел е да проследи отношението на писателя към християнството и развитието на идеята за единството на всички хора във връзката им с Бога. Затова акцентът в настоящето изследване пада върху романа “Нарцис и Голдмунд”. Книгата представлява безспорен принос в тази посока, тъй като липсват други подобни тематични разработки не само у нас, а и в чужбина.
Езикът е ясен и точен, без чуждици, академична усложненост и библиографски педантизъм. Достойнство е използването на много цитати от живото слово на писателя - в неговите книги, статии, есета, писма, дневници и др.
Книгата ще помогне на широк кръг читатели да научат малко известни факти от живота и творчеството на Херман Хесе, да навлязат по-дълбоко в идейния и естетическия му свят и да открият актуалността на неговия християнски пацифизъм и в наши дни.
“Херман Хесе по пътя към божественото единство” с редактор Красимира Василева е издадена от “Авангард принт” - Русе.

” ” ”
С благодарност към поета и преводача Георги Ангелов за моралната подкрепа при подготовката на тази книга и за публикуването на голяма част от нея в електронното списание “Литературен свят”.

От редактора