Игор Шишкин

Игор Сергеевич Шишкин (Игорь Сергеевич Шишкин) е роден през 1959 г. в град Зарайск, Московска област. Завършва през 1980 г. Московския държавен институт за култура и през 1985 г. (след служба в армията) аспирантура в МГИК. Кандидат на педагогическите науки. От 1985 г. е преподавател. През 1999-2008 г. е завеждащ катедрата по отраслеви информационни системи в МГУКИ. От 2008 г. е професор на катедрата по политология на РГТЕУ. От 1993 г. е автор и водещ на аналитични програми по проблемите на постсъветското пространство, сигурността и националните отношения в «Радио-1», «Говорит Москва», «Резонанс», «Мир» и «Народное радио». През 1999-2002 г. е главен редактор на електронното списание «Евразийский вестник». В 2002 -2008 г. е главен редактор на «Народное радио». В Института за страните от СНГ работи от 2008 г., отговаря за издаването на списание на Института, сайта «Материк» и книгоиздателската дейност. Директор на Института за страните от СНГ.


Публикации:


Публицистика:

РУМЪНИЯ И БЕСАРАБИЯ/ брой 105 април 2018