АКО НЯКОГА

Анна Мария Полони

превод: Георги Ангелов

Ако някога
ми кажеш «свършено»,
моля те да ми го кажеш тихо.
Дай ми време
да запазя в сърцето си
всеки неповторим момент
от тази любов,
състояща се от всичко и нищо,
за да мога
да продължа да живея
и да мечтая за теб.