БАСНИ

Янко Стефов

СВАДА

Веднъж в един човек с омраза
заспорили Талантът и Трудът.
- Какво си ти? Без мен напразно
усилията ти ще се хабят.
От двамата аз по съм ценен! -
извикал му надменният Талант. -
Навред говори се за мене,
че съм същински диамант!..
- Да, струваш много диаманти -
Трудът отвърнал разгневен. -
Но проумей, че ти, Таланте,
блестиш благодарение на мен!

Стопанинът ги чул е рекъл:
- Защо се карате? И таз добра!
Един без друг вий за човека
не струвате и пукната пара!


КЪДЕ ОТИВАШ, ОХЛЮВЕ?

- Къде отиваш, Охлюве, с какво
те мами тъй високо дърво?
Върни се кротко на земята,
където крехка е тревата
и без да се обливаш в пот
храна ще имаш цял живот!
Но Охлювът дори рога не сви
и продължи да лази по дървото.
Ала внезапно птица се изви
и го отнесе във гнездото …

Поуката от баснята е ясна:
за лазещите висотата е опасна!


КОНКУРС

На конкурса по надбягване
се явиха кон и някакво магаре.
Конят още бе невпряган,
а магарето не знаеше самара.

Състезателите се строиха.
Старт! И облак прах излитна.
Конят се понесе като вихър,
но магарето отзад го ритна.
После ловко го препъна
и отскочи надалече.
Конят колене прегъна
и на пистата се свлече.
Публиката ревна изумяла:
неугледното магаре
на финала
коня изпревари!
……………………………
Конят се завърна цял бинтован.
Рече му катърът: - Ще прощаваш,
драги, ама сам си си виновен,
щом с магарета се състезаваш!


ПЕТЕЛ И КУЧЕ

От страх петелът не изтрая,
реши от курника да отлети.
След него кучето залая
с ирония: - Къде си тръгнал ти,
съседе, откога в далечен път
започнаха петлите да летят?..
- Спасявам, куче, свойта кожа! -
отвърна петльо и посочи: - Виж
как господарят точи ножа.
И ти на мое място ще хвърчиш!


САМОЛЕТ И ВЕНТИЛАТОР

С болтове дебели закрепен,
вентилаторът кръжеше всеки ден
в кухнята и с монотонен звън
пушека изхвърляше навън.
Мина покрай него самолет
и му рече: „Здрасти, братовчед!
Стига в тая рамка си висял,
виждаш ми се доста затлъстял.
И нима се чувстваш тук щастлив,
да изхвърляш тоя дим смрадлив?
Зарежи туй мръсно робство ти
и в небето с мене полети!..”
„Хубаво говориш, братовчед,
но не ставам аз за самолет.
Вместо в облаците да хвърча,
предпочитам долу да бръмча,
че във тези тежки времена
тук ми дават покрив и храна.”


МАГАРЕШКИ АРГУМЕНТ

В двора на домашните животни
бе издаден строг закон:
да се спазва дисциплината работна,
ред да има в този шумен дом!
Но магарето - нали си е магаре -
не признава разпоредби то,
продължи със навиците стари
да петни доброто общество.
Срещна го веднъж на двора конят
и му рече гневно там:
- Стига си рушило ти закона
с магарии … Как не те е срам!
Дългоушко сви дебела бърна
и с усмивка тънка му отвърна:
- По ума на тез домашни твари
що си тръгнал, братовчеде кон ?
Покажи ми някъде магаре,
дето да живее по закон!..


ЦЕНАТА

В пустинята пътуващ цирк се спрял
да пренощува. Месецът изгрял,
заспали всички след деня унил.
Към клетката с лъва се приближил
от храстите див лъв и тъй му рекъл:
- Защо на робство ти си се обрекъл?
Повярвай, няма по-позорна гледка
за мене тук - да гледам лъв във клетка!
Кажи ми, мили братко, само „да”
и аз ще те даря със свобода!
- Говориш, че за мене те е жал -
лъвът от клетката си изръмжал. -
Кълна се в бялата луна,
не знаеш ти реалната цена
на моята и твойта свобода.
Тогава как да кажа „да”?
За свободата си аз плащам с пот,
а ти със собствения си живот!


СЛАВЕЙ И ПЕПЕРУДА

Красива малка пеперуда -
като парченце цветна руда,
откъртена от небесата,
лежеше мъртва на земята.

Видя я славеят и без омраза
във новата си песен каза:
- Безценна е оная красота,
която не умира във пръстта!