ХРИСТО ГАВРИЛОВ - „ПО ПЪТЕКИТЕ НА СПОМЕНИТЕ”

Чрез книгата „По пътеките на спомените” (издател Фондация „Вигория”, излязла от печат през март 2018 г.) на Христо Гаврилов, читателят става съпричастен на събития, някои от тях малко известни, свързани с историята на Добруджа (Северна и Южна) и на откровения разказ на автора, изпълнен с много драматизъм, емоционални преживявания и поучителен оптимизъм за събития в неговата и на съпругата му фамилии. В хронологията на разказа се преплитат и имената на Стефан Караджа, Борис Трети, Димитър Петков и други известни от историята личности.
Христо Александров Гаврилов е жител на село Дропла, община Балчик. Роден е на 25 февруари 1928 г. в село Фрекацей, Тулченско (Северна Добруджа, Румъния). Той достига своя 90-годишен юбилей и истинско щастливо съвпадение е това, че за юбилея му излезе от печат неговата автобиографична книга „По пътеките на спомените”. В нея читателят ще намери не само една лична история, но и увлекателен и вълнуващ разказ за исторически събития, които са разтърсвали съдбите на хората от Добруджа - тази обширна и плодородна територия, която се превръща в сцена на драматични военни действия по време на Първата световна война. Последвалата 22 години окупация на Южна Добруджа от Румъния остава трайни и трагични следи в съдбите на българското население там. През 1940 г. Крайовската спогодба поставя край на териториалните претенции на двете съседни държави - България и Румъния, но за българското население, което е трябвало да се премести от Северна в Южна Добруджа, започва един пълен с трудности и неизвестности период. Христо Гаврилов е бил само на 11 години и 7 месеца, когато се извършва изселването. Надарен с добра памет и богат емоционален вътрешен свят, авторът ни повежда по пътеките на спомените и с впечатляващи подробности запознава читателя с преживявания и събития от драматичния процес на преместването. Правдоподобното пресъздаване бита на българите в Добруджа, с обичаите и нравите на населението, сред което е израснал Христо Гаврилов, превръщат книгата в ценен източник на битоописанието за своето историческо време и географски район.

Мария Добрева, Фондация „Вигория”


Христо Гаврилов. „По пътеките на спомените”. Издател: Фондация „Вигория”, редактор: Георги Ангелов, 2018 г.