СМЪРТТА НЕ ОСВОБОЖДАВА ПТИЦАТА…

Хасан Азари

превод: Георги Ангелов

Смъртта
не освобождава птицата,
а само клетката -
за смъртта на друга птица.