БЕЗСЛЪНЧЕВО

Кристина Станкова

БЕЗСЛЪНЧЕВО

Острата нужда от сън,
оставила тъмна следа,
отпуска клепачите. Вън
дебне някаква зла свобода.
Ела да се сгушим в невежество.
Защо да препускаме в мрака
към някакво царство от детството?
Работа утре ни чака.
Закрий с тези плътни пердета
лукавия лъч на Луната -
в човека вселява поети.
Поетите раждат вятър.
А той за какво ли служи…
Освен птиците да подгони,
да ни простуди ненужно,
да сбърка за ден сезона…
И - стар, белобрад магьосник -
да пита дали сме будни.
Но вяра не се прахосва.
Прибирай си, старче, чудото!
Тъмно е. Дай да лягаме -
за здравето и парите.
Нищо че само правите
имат по три от трите.
Не от безсъние, от безсмелост са
сенките под очите.


ПАРЧЕТА

Когато между костите живеят
любови, стари колкото планета,
в очите ти объркано се смеят
рози, слънчогледи и лалета,
превърнати в един единствен цвят,
обагрил прашна кошница със спомени;
в един единствен смесен аромат
на сол, от кладенци отронена.
Когато между устните умират
любови, стари като тухли,
ята горещи птици се събират -
Южнякът хладно ги издухва
като цвета на преполятото мушкато,
като листата, паднали от ореха,
щом не е нужна сянка на гората,
а ти намяташ все по-тежка дреха.
Когато между нощите остават
любови, стари като истини,
пътеките в моретата се давят,
а казват, че Луната е единствена.
Земята също е единствена. И пита
защо поглеждаш другите планети.
Земята често я болят без сън очите
да гледа как еднакво спим и светим.


ПРИСТИГАНЕ

Няма как да тръгна. Нито да остана.
Нека да прекарам дните си във влака.
Спомен срещу спомен. Всяко “тук” е рана.
Всяко “там” е някой, който чака.
Празник срещу празник. Няколко огнища.
Болест срещу болест върху счупена везна.
Нещо пак угасва, докато дотичам.
Глупаво се гоня с времето сама.
Само слънчогледите край пътя са завинаги.
Всяко лято все едно и също жълто цвете.
Гледам ги и няколко минути съм пристигнала.
Хиляди слънца, вторачени в небето.
Някаква сълза се прави на солена.
Иска да измие липсата на пясък.
Гларусът е птица почти като мен, но
няма страх от силния си крясък.