Кристина Станкова

Кристина Станкова е родена през 1994 г. в град Провадия. Завършва Френската гимназия във Варна с испански език. Има бакалавърска степен по специална педагогика от Софийския университет „Св. Климент Охриндски” и в момента учи магистратура по история и съвременност на философията - пак там. Понастоящем работи с малки деца, а бъдещите й планове включват и работа с деца в юношеска възраст. Част е от младежката поетична общност „Иначе писано”.


Публикации:


Поезия:

БЕЗСЛЪНЧЕВО/ брой 105 април 2018