ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „ЕСЕННИ ЩУРЦИ”

Кметството в с. Горски извор, Димитровградска община, Народното читалище „Пробуда” и Поетичния клуб на името на поета Иван Николов организират:

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „ЕСЕННИ ЩУРЦИ”
С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

Условия за участие в конкурса:
- Право на участие имат всички творци, навършили 18 години.
- Конкурсът е анонимен. Желаещите да участват трябва да изпратят до 20 август 2 018 г. (валидна е датата на пощенското клеймо) в голям пощенски плик, съдържащ:
- Най-много три стихотворения, непубликувани в официални сайтове и издания, напечатани в 3 екземпляра..
- Малък, запечатан плик с лични данни: трите имена, адрес, e-mail, телефон за връзка с автора и кратка творческа биография (дата и място на раждане, публикации).
Творбите ще се оценяват от тричленно жури. Ще бъдат връчени следните награди:
• Първа награда - 200 лв., плакет и специална грамота.
• Втора награда - 150 лв., плакет и специална грамота.
• Трета награда - 100 лв. плюс плакет и специална грамота.
Допълнителни награди:
• Специална награда за най-добър поет-рецитатор.
• Награда на община Хасково
• Награда на общински съвет - Димитровград
• Награди на КДК - Хасково и Димитровград
• Специалната награда „Иван Николов” за дебютно участие на млад автор..
Произведенията не трябва да бъдат публикувани до обявяване на резултатите от конкурса, както и да не са се състезавали в други конкурси.
Оповестяването на резултатите от конкурса и връчването на наградите на победителите в конкурса ще се състои в последната събота на септември 2018 г., (29 септември) от 10 часа сутринта в читалището на село Горски извор. Ще се проведе и литературно четене от авторите на наградените и участвалите в конкурса творци. Ще има и авторски рецитал на гости на конкурса..
Творбите се изпращат на адрес: п.к. 6420 с. Горски извор, Димитровградска община, Хасковска област. НЧ „Пробуда”, Кирил Георгиев за поетичния конкурс „Есенни щурци”.
Телефон за по-подробна информация: 0879 183949, имейл: berta_mart@abv.bg