ТОМА ПОПРАТИЛОВ

Филип Н. Филипов

На 22 февруарий (1937 г. бел. ред.), почина след двегодишно боледуване видният кооперативен деец, голям общественик и талантливият родопски белетрист - редовен съдружник на „Час”, Тома Попратилов.

Тома Попратилов, чийто литературен псевдоним бе Тома Садукей, даде повее от тридесет разказа и романа „Лято”, печатани и разхвърляни в различни родопски списания и вестници, но, за жалост, неиздадени в отделна книга.

Цялото литературно творчество на Тома Садукей носи светлите белези на едно свежо дарование и е наситено с дълбоката любов на писателя към така нерадостния живот на нещастния родопски край.

Писател с голяма художествена култура, верен проницателен поглед и свеж хумор, той ни даде образи и герои, които винаги ще спечелват читателя със своята реалистичност и правдивост.

Тома Попратилов не бе кабинетен писател. Той живееше с проблемите на времето и особено бе свързан с кооперацията, чийто активен деятел бе в продължение на 15 години.

Като даровит белетрист, буден публицист и безкористен общественик той оставя зад себе си едно дело, достойно за внимание и уважение.

——————————

в. „Час”, г. 3, бр. 26, София, 3 март 1937 г.