ВЕЛИКДЕН – ПРОЛЕТ

Драго Попов

Камбани бият - в небесата
чаровна ражда се зората -
далек се екота понесе: -
Христос възкресе!

Ей идва пролет-хубавица
с венец от рози; огърлица
от благи вести ни донесе: -
Христос възкресе!

И радостна земята цяла,
под снежни преспи дълго спала,
в младежки сили се потресе: -
Христос възкресе!

Христос възкресе! - Рай-вселена
към нов живот е възкресена -
че в пролет таз се вест разнесе: -
Христос възкресе!

——————————

сп. „Венец”, г. 2, кн. 8, април 1914 г.