ВЕЛИКДЕН

Любомир Дойчев

Тържествено камбаните звучат,
а слънцето наднича светлолико.
Със нова вяра в утрото велико
„Христос възкресе” - устните шептят.

Кубетата на всеки божи храм
въздигат бодро кръстовете тежки
и сякаш през усмивката човешка
Исус Христос усмихнал се е сам.

- „Исус възкресе” - шепнат гласове,
а със възторг отвръщат им сърцата:
- Възкръсна Той за истината свята
и хората към мир да призове.

———————–

в. „Барабанче”, бр. 44, 1938-1939 г.