Михаил Цветански

Михаил Цветански (ekstasis) е роден през 1970 г. в гр. Стара Загора. Завършва ЕСПУ „Христо Ботев” в родния си град. Има юридическо образование. Има публикувани около петстотин стихотворения в творческите сайтове: „Откровения”, „Стихове БГ”, „Блог БГ”, „Хулите”, „Буквите”. Участвал е със свои произведения в няколко сборника с благотворителна цел „Приятели в поезията”. Има публикации и във вестник „Уикенд”, „Стандарт” и др. Автор на стихосбирката „Петата стихия” (2014).


Публикации:


Поезия:

ПИСМО ОТ ЧУЖБИНА/ брой 105 април 2018

РОДНА КЪЩА/ брой 115 март 2019

СЪРЦЕ/ брой 129 юни 2020