ИРЛАНДСКИ ПОЕТИ – 2

превод: Георги Ангелов


НУЛА НИ ГОНЪЛ


МАЙКА

Подари ми рокля
и си я взе.
Подари ми кон
и в мое отсъствие го продаде.
Даде ми арфа
и после си я поиска.
И още ти ми даде живот.

На вечеринката у стиснатия О’Брайън
броеше всяка моя троха.

Какво ли би казала,
ако скъсам роклята,
удавя коня,
счупя арфата
и затегна струните на живота
около гърлото си?
Ако скоча
от скала?
Знам
какво би казала.

Със средновековна методичност
би изпратила във вестника
съобщение за смъртта ми,
а в медицинското свидетелство
би написала:
«Неблагодарна шизофреничка».


БРЕНДЪН КЕНЪЛИ


ВИНА

Дяволът винаги някого критикува.
Подът в ада е застлан с тухли от вина.
Конете там са се заблудили в планините, студени са девойките.
Истината лежи на дъното на кладенеца и кърви.


ДЕЙВИД ЗЕМ*


ПАТРИОТИЗЪМ

Децата на военните жени,
куцукат по гарите,
облекчават се край вратите,
купуват бира с парите,
които им дават военните им майки,
за да си купят билети
за нови влакове,
до онези кътчета на земята,
които принадлежат на родината им
завинаги.


* Дейвид Зем е роден през 1976 г. Поет, боец на ИРА, името и фамилията не са истински.