МАЙ, ЧЕТИРСЕТ И ПЕТА

Игор Белкин-Ханадеев

превод: Тихомир Йорданов

Опърлени дрипи - и тях не изпусна.
Залутани фрау в различен мащаб
предлагат: „Войничета - пръстен, хармоничка устна
вземете в замяна на хляб”.

Войнишката раница, празна на кръста,
трофеите глътва без мъжки поклон:
госпожица-кукла, чорапи и пръстен,
отдавна изгубен негръмнал патрон.

През схватки вървяха и трите години.
Обратно се връщат за седмица-две.
Потегляха в полкове, във взвод всеки мина.
Добре, че е пролет без зли ветрове.

И звън подходящ от медали похвални
изпраща отряда в победен парад.
За крайна победа с писма погребални
по пътя до края „ни крачка назад”.

Душата с въздишка дома се отпуска.
Повива си кукличка щерка една.
Подносва жена ти преплетена блузка
с износена прежда от чужда жена.