Игор Белкин-Ханадеев

Игор Анатолиевич Белкин (Игорь Анатольевич Белкин), литературен псевдоним - Игор Белкин-Ханадеев (Игорь Белкин-Ханадеев) е роден през 1972 г. в Москва в семейството на военнослужещ. През деветдесетте години след служба в армията сменя различни дейности: охранител, продавач на книги, нещатен кореспондент на вестници, мениджър в комерчески структури и др. Учи паралелно и във факултета по история на изкуството към РГГУ. Печата поезия и есеистика във вестниците „Комсомолец Заполярья”, „Столичная ярмарка”, списанията „Пограничник” и „Смена”, редица литературни алманаси. От началото на 2000-те години изцяло се посвещава на изобразителното изкуство, работейки в техниката на маслената живопис. Участва в няколко московски, областни и международни изложби. През лятото на 2016 г., връщайки се към литературното творчество, дебютира в прозата. Негови стихове и разкази са публикувани в списанията „Молоко”, „Камертон”, „Новая литература”, „Клаузура”, „Лиterraтура”, „Парус”, „Север”, „Москва”, в. „День литературы”, сайта „Российский писатель” и др.


Публикации:


Поезия:

МАЙ, ЧЕТИРСЕТ И ПЕТА/ превод: Тихомир Йорданов/ брой 104 март 2018