Михаил Ренджов

Михаил Ренджов е голямо име не само в македонската и балканската, но и в световната поезия. Той е роден през 1936 г. в гр. Щип (Република Македония). Завършил е Правния факултет на Университета “Св. Св. Кирил и Методий” в Скопие. Работил е дълги години в Националната и университетска библиотека “Св. Климент Охридски” – Скопие. Поет, прозаик, преводач. Член на Македонския П.Е.Н. център.
Автор е предимно на книги с поезия, между които: “Изгнаник на огъня” (1965), “На ръба на съня” (1969), “Слово и болка” (1972), “Полунощ” (1979), “Нерези” (1982), “Аутодафе” (1985), “Феникс” (сонети, 1987), “Земя, потоп” (1991), “Той” (поема, 1993), “Вечната, безкрайната” (1996), “Аз Оксиморон” (1998), “Псалми” (2000), “Апокалипсис” (драматична поема, 2002), “Земя” (поема, 2003), “Избрано” (в три тома – “Лирика”, “Поеми” и “Псалми и Сонети”, 2006), “Галичица” (2007), “Храм. Молитви” (избрано, 2008) и др.
Автор е и на поезия за деца: “Сънуване пътуване” (1991), “Ангела сънува” (1998), “Приказка за Гу и Га”. Също така той е автор и на книга с проза “Захарий и други разкази” (2004, 2009).
Превел е “Гилгамеш” и други произведения от асиро-вавилонската поезия (три издания), стихове от идиш-поезията, поезия от Лермонтов, Пушкин, Лучиан Блага, Дритъро Аголи, Каролина Илика и др.
Негови стихове са преведени на повече от тридесет езика в света, включен е в антологии на македонската, югославската и световната поезия.
Лауреат е на множество престижни македонски и международни литературни награди.
През 2006 г. за първи път у нас Михаил Ренджов бе представен цялостно с книгата “Седмата песен” – избрани стихотворения и псалми, в превод на Роман Кисьов. (Издателско ателие “Аб”, София, 2006)


Публикации:


Поезия:

СЪТВОРЕНИЕТО НА ЧОВЕКА/ превод: Роман Кисьов/ брой 11 юли 2009

КНИГИ/ превод: Роман Кисьов/ брой 12 септември 2009

ЗАБРАВЕНА ПЕСЕН/ превод: Роман Кисьов/ брой 15 декември 2009

ИЗ „ПСАЛМИ”/ превод: Роман Кисьов/ брой 30 юни 2011 


Критика за Михаил Ренджов:

НЕБЕСНИЯТ ГОВОР, ВИСОКОТО МЪЛЧАНИЕ/ автор: Роман Кисьов/ брой 11 юли 2009

„СЪТВОРЕНИЕТО НА ЧОВЕКА”, ИЛИ ПОЗНАТИЯТ НЕПОЗНАТ МИХАИЛ РЕНДЖОВ/ автор: Роман Кисьов/ брой 45 ноември 2012


АЛБУМ