ОЧАКВАНЕ…

Иззет Тайри

превод: Мая Ценова

ОЧАКВАНЕ…

Чакай ме…
на двайста страница
от стихосбирката ми.
Ще намериш роза, маса
и кресло удобно,
ще ти донесе прислужникът кафе
с усмивка срамежлива,
да се извини от мое име,
че не съм дошъл!

Чакай ме
на страницата двайста,
в моя дом,
там, вдясно!


ЯБЪЛКИ

Безшумно
ябълчиците побягнаха
от щайгата на продавача
и се покачиха на дървото!
Поетът
шумно се разсмя,
излегна се…
и сложи точка на чакащото го стихотворение!