НА ДРУГАТА СУТРИН

Мартин Светлицки

превод: Георги Ангелов

В онази нощ небето трябваше да се озари
от опашката на изгоряла комета.
Но имаше мъгла и нищо не се виждаше.
Само бледите огньове на супермаркета.
В последно време изобщо
всичко е някак размито. Краят на света
ще дойде - а ние няма да забележим.