ЕПИГРАМИ

Тихомир Йорданов

МАЙНАТА ИМ РАБОТА

Не песен някоя - „парче”
предлагат от екрана на Канала.
Добре де, да го чуем, само че
там нямат ли и нещо цяло?

ИЗВЕСТНОСТ

Ей този наш писател е превеждан
на френски и английски и накрая
на друг там някакъв, изглежда…
- На български?
- Е, точно този той не знае!

ОТНОВО ОСЪДЕНИ

Съдът във СТРАСБУРГ пак ни съди.
За правото му няма спор.
Но пита се в какъв затвор
и до кога ще бъдем?

ПОКАНА ЗА РЕСТОРАНТ

Във НАТО каниш?
Да, чудесно!
Менюто там е месно.

ОТКРОВЕНО

Да гледа на света с насмешка
е работа поетова. Но тежка.

СОЦИАЛНА РОЛЯ

Нормално е, в кревата може,
прието е… Но в политиката
по нощница да се натиквате
скандално е, госпожо!