УСМИВКАТА НА ПОЛИТИКА

Адам Жемянин

превод: Георги Ангелов

несъмнено трябва да подхожда
за първа страница
на четен от всички вестник

пожелаваща усмивка обещаваща
с някакъв оттенък на загадъчност
като усмивката на мона лиза

трябва да изглежда и сърдечна
открита но пазеща тайна
не трябва и за миг да изглежда
хитра или коварна

знаят това
политиците от целия свят
и затова се смеят
един от друг по-добре
и всеки един в лицето ни