ГОСПОДА! ЖИВОТЪТ ИМА ОТГОВОР…

Гулу Агсес

превод: Георги Ангелов

***
Господа!
Животът има отговор
само на пет въпроса:
Кой?
Никой.
Какво?
Нищо.
Къде?
Никъде.
Как?
Никак.
Кога?
Никога.