ЛИТЕРАТУРНА СРЕЩА ПО ПОВОД 75 г. ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА ОФ

На 30 март 2018 г. от 11 ч. в Клуб „Монпарнас” ще се състои литературна среща, организирана от Отечествения съюз и СБП по повод 75 години от основаването на Отечествения фронт.