НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „СТОЯН ДРИНОВ“

Община Панагюрище
Площад “20 април” № 13, email: obstina@abv.bg;
тел.: (0357) кмет 600- 41, факс: 630-68

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НЕПУБЛИКУВАНА ПОЕЗИЯ ЗА ДЕЦА
“Стоян Дринов”

Община Панагюрище и Общинска библиотека “Стоян Дринов”, организират Национален конкурс за непубликувана поезия за деца „Стоян Дринов” през 2018 год.

Условия за участие:
- стихотворенията да са с детска тематика;
- да не са публикувани;
- до 2 (две) творби - в три екземпляра.

Награди:
- Първа награда - 350 лв.
- Втора награда - 250 лв.
- Трета награда - 100 лв.

Наградите ще бъдат връчени на 31 май 2018 г. в Общинска библиотека “Стоян Дринов”.

Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани във вестниците “Оборище”, “Време”, “Словото днес”, списание “ЧИТАЛИЩЕ-1870″ и специализирани литературни сайтове.

От 5 февруари до 8 май 2018 година всички, които желаят да участват в конкурса могат да изпращат своите творби на адреса на библиотеката - гр. Панагюрище 4500, Общински пазар до Общинска библиотека „Стоян Дринов”.

За повече информация:

Тел.: 0357/6-35-78 - Магдалина Матанова
0357/6-23-83 - Стефан Рапонджиев
от 9.00 до 17.00 часа (от понеделник до петък)