ЕПИГРАМИ

Янко Стефов

ТЕЖЪК СЛУЧАЙ

Куче влачи - диря няма.
Да, но как се случи:
хем е дирята голяма,
хем е наше куче!

„НАРОДЕН” ВОЖД

Той цял живот начело
стоя на наше село.
Под знамето победно
направи го по-бедно!

КОЙ ИМ Е КРИВ

Два мандата той ги яха,
но отново го избраха.
Хората ли кой ги кара?
Сраснали са със самара!

ХИМН

Върви, народе възродени,
към евробъднини върви!
Върви, народе, но след време
кой тука ще те поднови?..

ПАРЛАМЕНТАРЕН ХАМЛЕТ

Да гласувам
или… да гладувам!

ДОКОГА

Надвесен над празна паница,
народът размахва тояжката:
докога българската левица
ще я кара левашката?!

ВИДЕНИЕ

Голгота днес е гол и пуст.
Народът вече се е пръснал.
И гледам там - вместо Исус,
България виси на кръста!

ПАТОЛОГИЯ

Ех, горката ни държава -
всеки иска да я управлява!