Жермен Дрогенброод

Жермен Дрогенброод е роден през 1944 година в градчето Ролег, във фламандската част на Белгия. Родният му език е фламандският (диалект на холандския, който влиза в германската езикова група). От 1987 г. живее в Испания в живописното село Алтея, разположено между Аликанта и Валенсия. В Алтея е базирано основаното от Дрогенброод издателство “Пойнт”, в което излизат в превод на испански и други езици книги на поети от различни страни по света и антологии на съвременната поезия. Самият Жермен Дрогенброод е активен преводач. Свободно владеейки литературен холандски, немски, френски и испански език, през последните години е направил огромно количество поетични преводи, пропагандирайки – в това число и чрез интернет – най-добрите образци на световната поезия. Пише стихове от млад. Първата му книга със стихове “Четиридесет души до стената” излиза в Белгия през 1984 година. Критиците пишат за “неоромантичния характер” на поезията му. Следващата му книга е предшествана от 11 години търсене на собствен стил. Поетът намерил себе си в миниатюрата, близка по дух на японското хокку. Автор на пет поетични книги, лауреат на наградата Buckinx-Prize (1993). Присъдена му е в Египет почетната титла доктор по литература honoris causa. Съвместно с двама китайски поети-емигранти – Бей Дао и Дуо Дуо – е основател на ново поетическо движение “неосенсационализъм”.


Публикации:


Поезия:

ОТЧАЯНИЕ/ превод: Георги Ангелов/ брой 11 юли 2009

ЗАВРЪЩАНЕ/ превод: Георги Ангелов/ брой 32 септември 2011