СЛЪНЦЕТО СИ ТРЪГНА…

Сейед Аббас Саджади

превод: Георги Ангелов

***
Слънцето си тръгна
от нашето село.
Бяхме повярвали на петлите!

***
Утре,
когато получа заплата,
ще се родят
куклите на сестра ми.