ТЪЙ Е, ПУШКИН МНОГОЛИК Е ГЕНИЙ…

Мансур Векилов

превод: Георги Ангелов

***
Тъй е, Пушкин многолик е гений,
но с него и приятелите му по гроб:
Блок студеният, люляковият Есенин
и Маяковски - страстният циклоп…