СЪЖАЛЕНИЯ ЗА КРАЖБАТА

Никола Костов (Червен Лиляк)

(Между поети)

- Ужасно, приятелю мой!… Ограбиха ме…
- Съжалявам те… Но как?
- Откраднаха ми стихотворенията… При туй крадецът ги издава като свои.
- Горкият крадец.

——————————

сп. „Барабан”, г. 6, бр. 259, 14 септември 1914 г. Подписано - Трифон Люляк.