ВЕЧЕР

Фьодор Тютчев

превод: Татяна Любенова

ВЕЧЕР

Как тих се носи в долината
далечният камбанен звън.
Шумът на жеравното ято
замря в листата като сън.

Като море на пролет - в разлив,
светлее стихналият ден -
припряна сянка, мълчаливо
обгръща долината в плен…

——————————

***

Шумеше още весел ден,
тълпите вън се веселяха,
а облаци с вечерни сенки
над стрехите се залюляха.

И се долавяха едва
от нейде звуци благодатни -
и сливаха се в строй така,
стозвучни, шумни, непонятни.

И уморен от пролетта,
унесох се за миг в забрава;
и дълъг сън ли бе, не знам,
но ме пробуди нещо странно…

Затихна глъчката, шума,
мълчанието възцари се -
а сенки полусънни там
пробягнаха върху стените…

В прозореца ми крадешком
надникна бледното светило
и ми се стори, сякаш то
над дрямката ми бдеше мило.

И ми се стори, сякаш мен
световен някакъв си гении,
от пищния и златен ден,
ме вмъкна в царството на сенките.

——————————

***

В тиха нощ през късно лято -
щом звездите оредеят,
под светликът им сумрачен
дремещи нивята зреят…
Упоително-безмълвни,
в тишината как блестят
златните вълни безсънни
под бледнееща луна…

——————————

***

Раздялата е със особено значение:
дали ще любиш ден, или пък век,
сън любовта е, а сънят e мигновние,
настъпва, рано или късно, отрезвение
и длъжен е да се събуди от съня човек…

——————————

***

От вълшебницата Зима
омагьосан, лес стои -
и под снежните ресни,
онемял и неподвижен,
с живот приказен блести.

И стои той омагьосан -
нито мъртъв, нито жив -
очарован в сън вълшебен,
окован и цял оплетен,
в пухени въжета, спи.

Слънце зимно ли преметне
лъч изкосо над леса -
няма нищо там да трепне,
цял ще пламне, цял ще светне
с хубост ослепителна.

——————————

***

Виж как гората зеленее,
от слънце палещо облята,
каква нега от нея вее,
от всяка вейка, от листата!

Да влезем, до дърво да седнем,
поено с изворна вода -
обвеяно в мъгли, там гдето
ромоли извор в сумрак ням.

Над нас вършините бълнуват,
във знойно пладне потопени
и вик орлов над нас се чува
от върховете извисени.

——————————

***

На пода седнала сама
реди купчинката с писма.
С ръка, като в студена пепел,
докосва и ги хвърля тя.

Поема листите познати
учудено ги гледа, сякаш
Душата гледа отвисоко
напуснатото свое тяло…

Как пълен бе животът тук,
невъзвратимо преживян!
О, колко горестни минути,
любов и радости умряха!

Стоях, мълчейки, отстрани,
готов да падна на коляно -
тъга тъй страшно в мен тежи,
от тази мила, близка сянка.

——————————

***

Колко красиво си, нощно море -
тук лъчезарно, там тъмно-сиво…
В лунно сияние, като живо сърце,
играеш и дишаш, блестящо и диво…

Над простора ти волен и безконечен -
грохот и гръм, блясък, игривост…
В сияние нежно, облято море,
в нощно безлюдие, как си красиво!

Велико вълнение, морско вълнение,
чий светъл празник празнуваш ти?
Вълните се носят, с гръм и люлеене,
от високо внимателно гледат звезди.

В това вълнение, в това сияние,
аз, като в сън, изгубен стоя -
искал бих в тяхното обаяние
да потопя цяла свойта душа…


ВЕЧЕР

Как тихо веет над долиной
Далекий колокольный звон.
Как шорох стаи журавлинной -
И в шуме листьев замер он.

Как море вешнее в разливе,
Светлея, не колыхнет день -
И торопливей, молчаливей
Ложится по долине тень.

——————————

***

Еще шумел веселый день,
Толпами улица блистала,
И облаков вечерних тень
По светлым кровлям пролетала.

И доносилиса порой
Все звуки жизни благодатной -
И все в один сливаловь строй,
Стозвучный, шумный и невнятный.

Весенней негой утомлен,
Я впал в невольное забвенье;
Не знаю, долог ли был сон,
Но странно было пробужденье…

Затих повсюд, шум и гам,
И воцарилося молчанье -
Ходили тени по стенам
И полусонное мерцанье…

Украдкою в мое окно
Глядело бледное светило,
И мне казалось, что оно
Мою дремот, сторожило.

И мне казалось, что меня
Какой-то миротворный гений
Из пышно-золотого дня
Увлек, незримый, в царство теней.

——————————

***

Тихой ночью, поздним летом,
Как на небе звезды рдеют,
Как под сумрачнным их светом
Нивы дремлюцие зреют…
Усыпительно-безмолвны,
Как блестят в тиши ночной
Золотистые их волны,
Убеленные луной…

——————————

***

В разлуке есть высокое значенье:
Как ни люби, хоть день один, хоть век,
Любовь есть сон, а сон - одно мгновенье,
И рано ль, поздно ль пробужденье,
А должен наконец проснуться человек…

——————————

***

Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит -
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою
Чудной жизнью он блестит.

И стоит он, околдован -
Не мертвец и не живой -
Сном волшебным очарован,
Весь опутан, вес окован
Легкой цепью пуховой…

Солнце зимнее ли мещет
На него свой луч косой -
В нем ничто не затрепещет,
Он весь вспыхнет и заблещет
Ослепительной красой.

——————————

***

Смотри, как роща зеленеет,
Палящим солнецем облита,
А в ней какою негой веет
От каждой ветки и листа!

Войдем и сядем над корнями
Дерев, поимых родником -
Там, где, обвеянный их мглами,
Он шепчет в сумраке немом.

Над нами бредят их вершины,
В полдневный зной погружены,
И лишь порою крик орлиный
До нас доходит с вышины…

——————————

***

Она сидела на полу
И груду писем разбирала,
И, как остывшую золу,
Брала их в руки и бросала.

Брала знакомые листы
И чудно так на них глядела,
Как души смотрят с высоты
На ими брошенное тело…

О, сколько жизни было тут,
Невозвратимо пережитой!
О, сколько горестных минут,
Любви и радости убитой!…

Стоял я молча в стороне
И пасть готов был на колени -
И страшно грустно стало мне,
Как от присущей милой тени.

——————————

***

Как хорошо ты, о, море ночное -
Здесь лучезарно, там сизо-темно…
В лунном сиянии, словно живое,
Ходит, и дышит, и блещет оно…

На бесконечном, на вольном просторе
Блеск и движение, грохот и гром…
Тусклым сияньем облитое море,
Как хорошо ты в безлюдье ночном!

Зыб ты великая, зыб ты морская,
Чей это праздник так празднуешь ты?
Волны несутся, гремя и сверкая,
чуткие звезды глядят с высоты.

В этом волнение, в этом сиянье,
Весь, как во сне, я потерян стою -
О, как охотно бы в их обаянье
Всю потопил бы я душу свою…