Николай Станков

Николай Станков, български поет, е роден през 1961 г. Автор на поетичните книги “Ризница от коприва” /1997/ и “Нощите на слънчевия часовник” /издадена посмъртно/. За него поетът Иван Есенски казва: “В образен аспект Николай Станков е релефен поет – рисунъкът на неговото Слово често използва опозицията като вечната съпоставка, като класически контраст и опровержение. “Ризница от коприва” и “Нощите на слънчевия часовник” са книги на един и същ автор, но сякаш са писани от различни времена. Защото е знайно, че не човекът, а неговото време създава книгите. Та в това безкрайно времетраене все пак именно съдът над грешния разум ще е последен, а “българската ни история е в премълчаните й страници”. За да не преразказвам чувства и образите им, ще си позволя да посъветвам онзи, които не е чел тези книги, да го стори – ако не друго, поне ще усети сърцето си живо.” /сп. Кула, бр. 2, април-юни, 2005/. Още за поета виж и книгата на Петър Марчев – “Творците на Казанлък. 101 анкети с казанлъшки автори” /2003/. Николай Станков умира през 1997г.


Публикации:


Поезия:

ИЗ „РИЗНИЦА ОТ КОПРИВА” (1997)/ брой 17 февруари 2010