МАВЪРЪТ

Бойка Николас

откъс от „Проклятие или Господ има други планове за теб” (2017)

В една друга безлунна нощ, Бяна щяла да разбере, че Намерението било нещо като бутона за достъп към паралелните светове. Тайната или вълшебната пръчица, която превръщала желанията в реалност. Да, най-сетне Баяна осъзнала, че златната рибка се нарича Намерение. Именно то разбивало всички граници в човешката глава, защото те съществували единствено и само там…
Защото в онази безлунна нощ, единствено и само с намерението, тя успяла да намери своята изчезнала дъщеря, която не била виждала от шест месеца в един град от шест милиона жители.
- Но как? - щеше да я попита години по-късно една приятелка.
- Единствено и само с Намерението! - щеше да й отвърне майката на Ника.
Първо, преди да излезе от вкъщи вечерта, Баяна плака дълго и отчаяно.
След това, когато обикаляше по улиците в търсене на Ника, продължаваше да плаче изтерзана от мъка.
Часове по-късно продължаваше да издирва Ника, без да престава да плаче, но вече не отчаяно, а с твърдото Намерение да я намери - тук и сега!
Един час по-късно, щеше да продължава да броди, да реве и да дири своето дете по улиците на мегаполиса, но с още по-твърдото Намерение да я отведе вкъщи още тази нощ!
Жената, дошла от Балканите, беше много сърдита на Господ, затова започна да крещи, без да я интересуват късните минувачи:
- Господи, защо ми причиняваш такова страдание? Защо на мен? Защо избра мен и дъщеря ми? Защо точно тя? Как мислиш, че мога да издържа на тази мъка? Защо си толкова жесток, Господи?
Гримът й, размазан от сълзите, се стичаше по страните, зелените й като маслини очи, се взираха с отчаяна надежда във всеки минувач, разрошените й от вятъра къдрици, приличаха на антени в тъмнината.
Хората виждаха как минава една елегантна и луда жена с размазан грим, с пепитено палто и барета, под която се опитва да скрие терзанието си.
Токовете на кожените й ботуши, нейният плач и викове разкъсваха безлунната нощ.
Минаваше лудата Баяна, която търсеше детето си в един огромен град и в един богаташки квартал, където хората никога не говореха за истинските си чувства.
Минаваше и стъпваше уверено, защото имаше цел - да намери Ника.
Изведнъж й се стори, че чу един глас, който й каза:
- Не ти го причинявам аз. Всичко, което се случва е резултат от действията на много хора. Оттук нататък в твоя живот за теб, Баяна ще има „преди това” и „след това”. Животът ти „преди” и животът ти „след”…
„Преди и след това” - думите не преставаха да кънтят в ума на Баяна.
Изведнъж в тъмното различи силует на мъж, тя се приближи и видя, че е мургав, може би идваше от далечния свят на Пирамидите… Със силата на цялото си Намерение, Баяна се обърна към чужденеца, сграбчи го за ръката и извика:
- Кажи ми, къде е дъщеря ми! Къде е?
Мавърът, изплашен пред това море от сълзи и лудост, отвърна:
- Каква дъщеря? За кого ми говорите?
- За моята изгубена любов, Ника. Кажи ми къде е тя!
Мюсюлманинът я гледаше стреснат и с разрешени от недоумение очи:
- Но как ме намерихте?
Баяна за малко да му каже истината, че го беше срещнала единствено и само благодарение на твърдото си Намерение да намери Ника - тук и сега, но си помисли, че може би нямаше да я разбере…
Коленичи пред този мъж, от друга раса и култура, целуваше ръцете му и плачеше. Той стоеше вцепенен, без да разбира какво се случва. Полудялата от мъка Баяна изрече:
- Не знам от къде си, нито кой си. Но сигурно там, откъдето идваш, те чака една майка, като мен и затова те умолявам, кажи ми, къде е моята Ника, защото сърцето ми прошепна, че го знаеш.
Мавърът потъна за миг в океана от мъка, който бушуваше в откритите очи на тази жена със светла душа и бяла кожа.
- Тя стои на колене пред мен, пред един „Господин Никой”, пред един нелегален имигрант! - мина му през ума.
След което взе ръцете й, помогна на Баяна да се изправи и каза:
- Станете, госпожо, ще Ви кажа къде да намерите дъщеря си!