ХОЛАНДСКИ ПОЕТИ

превод: Георги Ангелов


ИДА ГЕРХАРД
(1905-1997)


ИЗОСТАВЕНА

В долината вечерта дойде внезапно.
Сняг падна тази нощ за първи път.
Сега ще дойдат зимата и тишината
настана време хляб да опека
и да утъпча във снега дълбок пътека
чак до вратата.
Макар, че няма той да се завърне.
И няма да разчупи хляба с мен.


ЕЛИ ДЕ ВАРД
(1940)


* * *

Да тъгуваш за живите –
е много по-лошо,
отколкото да жалиш
мъртвите.

Боли от далечност,
недостъпни за нас са,
едва се процежда надежда,
че не изчезват,
докато са живи.