ПРИВЕТ

Анна Токарева

превод: Тихомир Йорданов

Привет, родени в светлина!
Гответе се за мрак,
кесия празна и война
за нищо пак .

Светът, за подлости узрял,
в гнездото на предци
отглежда си князе във кал,
безпаметни глупци.

От зло земята пропищя.
Сестрице, братко мой,
да посадим в пръстта цветя
на братство и покой.