Виктор Широков

Виктор Александрович Широков, руски писател - поет, прозаик, литературовед, преводач е роден на 19.04.1945 г. в град Молотов (сега Перм). Завършил е Пермската медицинска академия (1961-1967), Литературния институт “М. Горки” (1970-1975) и Университета по марксизъм-ленинизъм (1989). Печата от 1964 г. Публикува стихове, разкази и литературна критика в издания като „Октябрь”, „Новый мир”, „Дружба народов”, „Москва”, „Дон”, „Звезда”, „Нева”, „Литературная Грузия”, „Литературная Армения”, „Литературный Киргизстан”, „Простор”, „Памир”, „Таллин”, „Смена”, „Огонек”, „Крокодил”, „Сельская молодежь”, „Правда”, „Комсомольская правда”, „Московский комсомольц”, „Литературная Россия”, „Неделя”, „Советская культура”, „Урал”, „Юность”, „Знамя” и др. Работи като лекар-офталмолог (1974-1977), старши редактор във в. „Литературная газета” (1977-1981), завеждащ редакция в изд. „Книга” (1984-1991), главен редактор на изд. „Экспресс” (1991-1992), зам.-директор на изд. „Культура” (от 1993 г.) и главен редактор на книжните издания на „Литературная газета” (от 2001 г.). Член е на редколегията на алм. „Московский Парнас”. Превежда от английски и от езици на народите на СССР. Член на Съюза на журналистите на Русия и на Съюза на писателите на Русия, член-кореспондент на Петровската академия на науката и изкуствата и на Академията за руска литература. Автор е на над 50 книги с поезия, проза, публицистика и преводна поезия, сред които стихосбирките „Рябиновая ветвь” (1974), „Поиски весны” (1981), „Рубеж” (1981), „Прощание с домом” (1981), „Лица друзей” (1982), „Веретено судьбы” (1989), „30 стихотворений” (1996), „Слюни Аполлона” (2000), „Стылое время” (2002), „Иглы мглы” (2003), „Стихи” (2013), „Стихи разных лет” (2013), романът „Шутка Приапа” (2001) и др. Носител на редица медали и отличия, на Почетна грамота на Президиума на Върховния Съвет на ЧААССР (1979). Лауреат на наградите “В. Катаев” (2002), “Николай Заболоцки” (2004) и др. Живее в Москва.


Публикации:


Поезия:

ЗА ЗВЕЗДИТЕ/ превод: Красимир Георгиев/ брой 138 май 2021


Публицистика:

ХАРМОНИЯ НА ДИСХАРМОНИЧНОТО/ превод: Георги Ангелов/ брой 11 юли 2009