АСЕН ИЗГАСЕН

Борислав Ганчев (Борко Бърборко)

С огъня да си играе
че не трябва, ужким знае,
но Асен все пали нещо -
книжки, клечки… И горещо
като стане му, веднага -
беж! - от огъня избяга…
Ала днеска май не свари,
та го лекичко опари
пламъчето по ръката.
Ох, изпусна на земята
в миг горящата хартия.
Ала пък за проклетия,
взе че пламна му крачола!
И добре, че в бързината
грабна кофата с водата
и поля се… Вода гола
стана най-накрай Асен -
мокър цял, но изгасен.