ИЗ „ОГЛЕДАЛО НА СВЕТА” (1493)

Мехмед Нешри

превод от османотурски: Мария Калицин

Разказ за случките с Дракула, син на Ефляк

( Дракул дава синовете си Влад и Раду за заложници)

Говорят, че по времето, когато султан Мурад Хан отишъл в Изник, за да се срещне с брат си Кючюк Мустафа, Ефлякоглу Дракула ходил в Силистре (1.) и донесъл много беди. Не че нямало газии там, но неверните-размирници хич не били малко. Докато Повелителят вървял срещу Исфендияр, известили го. Повелителят казал: “Веднага тръгваме! И следа да не остане от поразиите на този злосторник! Нека робът ми Фируз издебне сгода, да премине с правоверните отсреща и да удари страната му! Мъжете и жените да зароби, а земята да превърне в прах и пепел!”

Когато Мурад Хан се върнал от Исфендияра, Дракула дошъл при вратата му ведно с двамата си сина и станал слуга на Повелителя. Мурад Хан опростил вината му и извинил непокорството му. После наметнал на раменете му почетен кафтан и го отпратил да си върви дома.

……………………

1. Нешри греши. Влад Дракул взема властта чак в 1437 г., а тук очевидно се има предвид експедицията на влашкия воевода Дан ІІ и унгарския крал Сигизмунд през 1452 г. - първоначално били превзети някои градове по течението на Дунав, но като цяло експедицията не дала очаквания резултат. Бел. М. К.

……………………………………………………………………………………………

Разказ за свещената война срещу Унгурус (Унгария)

(за похода на Мурад в Трансилвания, в който участва и Влад Дракул - баща)

Говорят така. Като поискал да тръгне срещу Унгурус, султан Мурад  първом изпратил човек при Вулкоглу и му казал: “(На път) за Унгурус ще мина през Семендире (1.) Да приготвиш оръжие!”

И Ефлякоглу Дракула известил: “Бързо събери цялата си войска и ела! Не дойдеш ли, ще те изцеря от мързела!” Дракула казал: “Аз съм готов да служа на моя султан! На гръб да нося коня и кучето му съм съгласен!”

Тогава Повелителят събрал огромна войска и воглаве с нея стигнал до Видин. Водел ги Лазоглу. Минали откъм Видин. Оттам се прехвърлили и всички акънджии. Като завзели доста крепости от земите на Унгурус, те стигнали чак до Зибин (Сибиу) Четиридесет и пет дни те обикаляли надлъж и шир из унгуруския вилает, живеели в охолство и се наситили на всевъзможна плячка. Само аллах знае броя и чета й. После сложили за водач Дракул, та излезли от Ефляк здрави и читави. А Ефлякоглу наизвадил много ядене и пиене и устроил големи пиршества. Нито един неверник не се опълчил срещу Повелителя. Покорили му се и той пак бил победител.

След това стигнали крепостта Йергьози и настанили в нея хора. Сетне дошли в Едирне и заживели там. Тази война за вярата станала през 839 година по Хиджра. (2)

…………………

1. Семендире - селище югоизточно от Белград на река Дунав. Дн. град Смедерево. Бел. М.К.

2. 1433-1434. Нешри бърка хронологията. Въпросният поход срещу Трансилвания бил предприет от Мурад след смъртта на Сигизмунд (1437). Бел. М.К.

…………………………………………………………………………………………………

Разказ за завладяването на Ефляк (Влахия)

(за събитията от 1461-1462)

Говорят, че когато султан Мехмед се прибрал в Истанбул от трбзонския поход, Исхак паша също дошъл от Едирне в Истанбул. Взели да прииждат и пратеници от съседните страни. Исхак паша се оплакал от Ефлякоглу. Сетне пристигнал и пратеник от страна на Ефлякоглу. Заедно с него проводили нататък и свой човек и поканили ефляшкия владетел в двора. Ала онзи отвърнал на поканата така: “Моята страна не ми е вярна. Ако я напусна и дойда там, първенците ще докарат унгуруския бей и аз ще изпусна страната си. Ала надеждата ми е, че падишахът ще изпрати към бреговете на Туна от своите погранични бейове. Нека пограничния бей, който дойде, да пази този вилает. Аз моля на колене да ме оставите на прага на държавата.”

Повелителят не усетил лукавството на неверника, хванал вяра на думите му и изпратил там санджакбея на Нигболъ (Никопол) - Чакърджибаши Хамза бей.

Туна била здраво замръзнала. Чакърджибашията отишъл и се разположил на стан край нея. Ала докато си стояли безгрижно на отсамната страна, проклетникът Дракулаоглу, когото наричали Казъклъ войвода, минал през леда в полунощ и извършил нощен налет върху Хамза бей. Погубил множество достойни мюсюлмани, заловил Хамза бей, а Юнус бей направил мъченик за вярата. После неверниците преминали реката на няколко места, нападнали земите и доста напакостили. Казъклъ войвода отрязал главата на Хамза бей, изпратил я на унгурския крал и му казал: “Нека се знае, че станах враг на турците!” Така целият свят научил, че този неверник станал враг на Повелителя.

Накратко. Повелителят научил за лукавството на този неверник. Тогава мюсюлманският падишах събрал войската си и като обявил газават, тръгнал, преминал Туна и навлязъл във вилаета Ефляк. Народът на целия Ефляшки вилает дошъл и му се поклонил. Но от Казаклъ войвода нямало и следа. Тогава падишахът - убежище на света - шетал някое време из Ефляк. Една нощ най-неочаквано се разбрало, че ги нападат странично. Правоверните бойци на падишаха били нащрек. Веднага видели, че става бой. И Падишахът, и войската усетили, че Казъклъ войвода прави нощен удар. Останали неподвижни, без да помръдват. И така - неверниците стигнали до войската и се врязали в нея. Тогава газиите отведнъж призовали Божието име и ударили саби по дошлите неверници. Така секли, че не останала и половината от неверниците. Казъклъ войвода едвам отървал главата си. А щом съмнало, изпратили Али бей да го преследва. Онези войскари, дето били дошли с Казъклъ войвода, а не загинали, се проснали в краката на Повелителя. Сами се предали като роби.

Казъклията имал по-малък брат, който се намирал при падишаха. Той поверил нему Ефляшкия бейлик и му оставил свои хора. После Повелителят взел от Ефляк, каквото си харесал и пак се върнал на трона си.

Тази войска за вярата станала през 866 година по Хиджра.

………………………………………………………………………………

Мехмед Нешри. Огледало на света. Издателство на Отечествения фронт, С. 1984