ЕЗИКЪТ НА РЪЦЕТЕ

Расул Рза

превод: Георги Ангелов

Ръцете
имат свой език.
При раздяла
той е един,
при среща -
друг.
При радост е
един,
при мъка -
друг.
Знам, че има език
на съжалението,
на нетърпението,
на отчаянието…
… Ръцете ми
заговориха веднъж
на своя език,
когато очите ми
разбиращо
срещнаха твоите.