Виктория Забуковец

Виктория Стефанова Забуковец е родена на 17 ноември 1930 г. в София. Баща й - Стефан Цолов - завършва Семинарията в София и е бил свещеник. След Втората световна война семейството емигрира в Австралия. Била е учител по стара история, английски и немски език в Presbyterian Girls College, St Aloysius College и Seymour College. Тя е сред първите, които започват работа в етническо радио (декември 1976) и подготвят програми на български език (1977). Организатор е на националната конференция на радио-асоциацията на Австралия (1979). Виктория Забуковец е новелист и поет. Член e на групата на писателите на Южна Австралия. Наградена е с ордена на Българската православна църква “Св. Св Кирил и Методий” II-ра степен (1975) и ордена на Австралия “60 години от края на Вторатата световна война” (2005). Издала е романите „Светлината на черното мастило” (2009) и „Втората вълна” (2015) - „The second landing”, Australia (1993) и стихосбирката “От наблюдение до разбиране” (2014 г).


Публикации:


Поезия:

МАТЕРИАЛНО ЗАТЛЪСТЯВАНЕ И ДУХОВНА АНОРЕКСИЯ/ превод: Мария Стайкова/ брой 103 февруари 2018


Проза:

ВТОРАТА ВЪЛНА/ брой 103 февруари 2018