СТОЯН ДРИНОВ

Биография

Стоян Дринов е роден на 3 февруари 1883 г. в Панагюрище. Най-напред той свършва местното трикласно училище в родния си град, след което продължава образованието си в Пазарджик.

От там той дохажда в София в първата мъжка гимназия, подир свършването на която учителства една година и се записва в нашия университет по история.

Подир излизането си от университета С. Дринов става учител във Врачанската прогимназия, отдето бива преместен за учител в София, и не след много назначен за библиотекар в Народния театър, откъдето пък бива преведен на служба в Народната Библиотека, на която служба заболя и почина на 7 август 1922 година.

Племенник на известния историк и родолюбец Марин Дринов, покойният до края на живота си не загуби чувството на добър българин. Както преди войната, така и през нея, той написа стихотворения, пропити от една тиха искрена любов към родината.

Такава искрена любов към родината дишаха и неговите описания, като военен кореспондент през войната - печатани във „Военни известия”.

Ако като поет за възрастни Дринов не успя да закръгли и оформи напълно своя талант, като детски поет той е един от първите автори в нашата детска поезия.

Започнал със сътрудничество в детското сп. „Звездица”, той впоследствие бе сътрудник почти на всички сериозни детски списания. Смъртта го свари като редактор на детското вестниче „Люлка”.

Сътрудничил е в сп. „Летописи”, „Дем. преглед”, „Българска сбирка”, „Просвета”, „Съвременна мисъл”, „Общ подем” и други.

——————————

„Български поети. Антология”, 1922