ПРЕГЛЕД НА ИЗДАДЕНИТЕ ПРЕЗ 2017 г. КНИГИ НА АВТОРИТЕ ОТ СЛИВЕНСКИЯ РЕГИОН

Регионална библиотека „Сава Доброплодни” в града под Сините скали спази утвърдената вече двадесет години традиция за осъществяване обзор на „книжовната продукция” на писателите от различните съюзи и обединения, публикували творбите си в предходната година.

Пред препълнената Голяма зала на културния институт, в януарските дни на 2018 г. свои впечатления от излезлите от печат книги споделиха пред читателите и сливенската общественост поетът Тенко Тенев - председател на Дружеството на ямболските писатели (за раздел “Поезия”) и литературният критик Димитър Бечев, директор на Регионалната библиотека „Г.С. Раковски” в съседния град (за жанр „Проза”.)

Творческата вечер беше водена от Ценка Маркова, а на културната инициатива присъстваха директорът на библиотеката д-р Росица Петрова-Василева, зам.-областният управител на област Сливен Димитринка Петкова, кметът по хуманитарни дейности на общината Пепа Чиликова, творци, библиотечни работници, учащи се и много граждани.

Впечатляват жанровото многообразие и богатите тематични интереси на пишещите от Сливенския регион, изразени в проблематиката, дълбочината на изследването и оформлението на издадените през 2017 година произведения (55.)

Както подчертаха организаторите и обозрелите книжовната продукция критици, целта на проявата е по-скоро отбелязване на книжовния факт и на постиженията, а при открояване - и на някои нови тенденции в натюрела и света на писателите, привличащи читателския интерес към творчеството им и процесите на четенето, при последователната и стимулираща роля на Регионалната библиотека в Сливен в този акт, като средище на духовност и култура.)

Радващи са плодовете и жанровите преображения в творческите търсения на творците от региона за 2017 година, когато са издадени 10 книги с поезия и 7 произведения - с приказки и стихове за деца; респектира броят (24) на излезлите от печат романи, книги с повести, разкази и новели и с есета.

В публикуваните 14 специализирани издания авторите са се насочили към проблеми от литературно-критически и изкуствоведски характер; към спомените, архивистиката, историята на родовете, бита и традициите на Сливенския регион.

Към този раздел следва да се съотнесат и интересните монографични изследвания, библиографските издания, сборниците с доклади от състояли се научни форуми, каталозите от изложби и албумите.

Сливенци чуха позитивните оценки на критиците за излезлите от печат нови книги на Василен Васевски, Веселина Седларска, Камен Васевски, Виолета Калайджиева, Илко Илиев, Желяз Кондев, В. Андреева и други утвърдени автори от Сливен, чиито търсения са намерили израз в издадените през 2017 г. творби в жанровете на поезията, прозата, изкуствоведските изследвания и произведенията за деца.

Вниманието на Регионалната библиотека към младите и прохождащите талантливи творци намери израз в окуражителните думи на анализаторите и към „първите книги” на Надежда Батинкова, Даниел Тунев, д-р Мариана Марчева, Анна Чонгорска и др.

Както и в предходни години, и през 2017 г. екипът на Регионална библиотека „Сава Доброплодни” е следвал активно тенденциите за обогатяване книжовния фонд на „воеводския град” и страната: с излезлите от печат „свои” библиографски издания и сборници - във връзка с творческите инициативи за малките читатели по време на придобилия международна популярност Национален фестивал на детската книга, сред които и от състоялата се през 2017 г. „кръгла маса по въпросите на четенето и книгоиздаването за деца”.

На културното събитие в Сливен, по време на първия за 2018 година Петъчен литературен салон, в поздравителните си слова към творците зам.-областният управител Д. Петкова и зам.- кметът на Сливен Пепа Чиликова акцентуваха на пожеланието към пишещите за здраве и вдъхновение, „за да продължават да обогатяват със своите творби литературната съкровищница на Сливен”.

За градивното си анализиращо слово критиците Д. Бечев и Т. Тенев получиха адмирациите на присъстващите и от творците, които раздадоха автографи на почитателите си върху новите книги.

Иванка Денева