ОТИДЕ СИ СТЕФАН БРЕЗИНСКИ

На 11 януари 2018 г. на 86 г. почина езиковедът проф. Стефан Брезински. Стефан Христов Стефанов (Брезински) е роден на 9 януари 1932 г. в град Златарица. Завършва българска филология в Софийския университет “Св. Климент Охридски” (1955). През 1959 г. става асистент в СУ, а през 1972 г - доктор на филологическите науки. От 1974 г. е доцент, а от 1983 - професор в най-старото ни висше училище. В продължение на 44 години преподава съвременен български език. Автор е на 16 книги.