Вадим Филатов

Вадим Валентинович Филатов е роден в град Душанбе (Таджикистан, Средна Азия). Завършил е Московския Държавен университет (Исторически факултет), където е защитил дипломна работа на тема «Историческите възгледи на Достоевски». Продължил обучението си с аспирантура в Московския университет (Философски факултет), защитил дисертация и получил научна степен по философия. Преподавал философия и история в различни вузове на Русия, сега – в Балашовския институт на Саратовския университет. През 2007 година в издателството на Саратовския университет публикувал книгата «Антифилософия (Записки на нелегалния парадоксалист)». Основното направление на философските му размисли са екзистенциалните изводи от философията на небитието (проблема за смисъла на живота).
Автор и на: “Книгата на несъществуването”, “Трагичното усещане за щастието”, “Болна наука”. Пише и есета. Живее в гр. Балашов, Русия.

Сайтове: АНТИФИЛОСОФИЯ и ЗЕБРА

За връзка с автора: vadimvfilatov@gmail.com


Публикации:


Публицистика:

ФИЛОСОФИЯ НА СМЪРТТА ПРИ ЮКИО МИШИМА/ превод: Георги Ангелов/ брой 11 юли 2009

НЕПРЕКЛОННИЯТ БУНТАР ЕЗРА ПАУНД/ превод: Георги Ангелов/ брой 11 юли 2009